1.Odpowiedz ile scien, wieszchołków i ile krawędzi ma graniestosłup prosty:
a. trójkątny b.ośmiokątny c. dwódziestokątny
2. Pole powieszchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm2. Wysokość graniastosłupa wynosi 5cm, a obwód podstawy jest równy 20cm. jakie jest pole powieszchni tego graniastosłupa?
piszcie plis ja mam to na dzisiej z góry dzięki

3

Odpowiedzi

2010-01-18T07:17:39+01:00
Graniastosłup trójkątny:
3 ściany, 6 wierzchołków, krawędzi bocznych - 3, krawedzi podtawy - 6
ośmiokątny:
8 ściany,16 wierzchołków, krawędzi bocznych - 8, krawedzi podtawy - 16
dwódziestokątny:
20 ścian,40 wierzchołków, krawędzi bocznych - 20, krawedzi podtawy - 40

Pole powieszchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm2. Wysokość graniastosłupa wynosi 5cm, a obwód podstawy jest równy 20cm. jakie jest pole powieszchni tego graniastosłupa?

Pole boczne:
Obwód podstawy*wysokość graniastosłupa czyli:
Pb=20cm*5cm=100cm²

Pole podstawy:
pole całkowite-pole boczne:
Pp=120cm²-100cm²=20cm²
2010-01-18T07:18:11+01:00
Trójkątny - 6 wierzchołków,4 ściany, 9 krawędzi
ośmiokątny - 16 wierzchołków,9 ścian, 24 krawędzie
dwudziestokątny - 40 wierzchołków, 21 ścian, 60 krawędzi

Mam nadzieje że pomogłem.
2010-01-18T09:56:33+01:00
A. 5 ścian, 6 wierzchołków, 9 krawędzi
b.10 ścian, 16 wierzchołków, 24 krawędzie
c. 22 śdiany, 40 wierzchołków, 60 krawędzi