1. jakie zadania stawiane sa przed historia jako nauka ?
2. jak dziel;imy czas w historii czyli periodyzacja dziejow i chronologia
3. co to jest era
4. jakie znasz epoki historyczne okresl ich symboliczne cenzury czasowe
5. wymien epoki wyróżniane w prechistorii ? w jakim przedziale czsowym one trwały ?
6 czym zajmuje sie hrstoriografia ?jakie znasz nauki pomocnicze historii
7 naczym polegała rewolucja neolityczna
8 jak dzielimy zródla hostoryczne
9 wymien przykłady zrodeł pisanych
10 wymien przykady zrodeł materialnych

2

Odpowiedzi

2010-01-18T10:13:52+01:00
1. dowiedzieć się jak najwięcej o przeszłości
2. na ery, epoki, wieki
3. era to długi okres, zapoczątkowany lub zakończony ważnym wydarzeniem
4.starożytność( od ok. 3500r.p.n.e. do 476r.upadek Rymu)
średniowiecze( od upadku Rzymu 476r. do 1492 wyprawa Kolumba)
nowożytność ( od wyprawy Kolumba do 1914-1918 II Wojna Światowa )
współczesność ( od II Wojny Światowej do teraz)
5, epoka kamienia łupanego (do ok 9000lat p.n. Ch.)
epoka kamienia gładzonego (od 9000r. p.n.e. do 3500r. p.n.e.)
6. nauka zajmująca się badaniem pisma
7. ludzie zaczęli tryb osiadły, mieszkali w jednym miejscu, nie przemieszczali się
8. pisane i niepisane
9.książka, pamiętnik, gazeta
10.garnek, mebel,ozdoba
2 3 2
2010-01-18T15:23:21+01:00
1. Historia ma badać życie dawnych ludzi, wydarzenia, kulturę.
2. Prehistoria( od początku świata do 3000r.p.n.e- wynalezienie pisma)
Starożytność(od 3000r.p.n.e do 476r- upadek Rzymu)
Średniowiecze od 476r do 1492r.(odkrycie Ameryki)
Nowożytność od 1492r. do 1918(koniec I wojny światowej)
Czasy najnowsze od 1918r.
7. Zmiany, które rozpoczęły się na Bliskim Wschodzie ok. 40 tyś. lat temu nazywamy rewolucją neolityczną. Po raz pierwszy w dziejach człowiek przestał być całkowicie zależny od przyrody.
8. Źródła historyczne dzielimy na pisane i niepisane.
9. Źródła pisane: papirusy, kroniki, pamiętniki, stare dokumenty, malowidła
10. Źródła materialne: stare naczynia, narzędzia, broń, ruiny, kości
2 2 2