Proszę o przetłumaczenie ,dzieki
This message was sent from a notification-only email address that does not
accept incoming email. Please do not reply to this
message.
Unfortunately, after
reviewing your application, we're unable to accept you into Google AdSense
at this time.

We did not approve your application for the reasons listed below.
Further detail:
Under construction: We've found that your site's pages are incomplete or
under construction. To be considered for AdSense, we require websites to
be fully launched and functioning, allowing users to navigate throughout
your site with a menu, sitemap, or appropriate links. Your site must also
contain enough content for our specialists to review and to display
relevant ads. Once the majority of your site is complete and functional,
we'll be happy to reconsider your application.

1

Odpowiedzi

2012-08-31T18:04:28+02:00

Ta wiadomość została wysłana z powiadomien poniewaz ten adres , nie przyjmuje poczty przychodzącej. Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość. Niestety, po sprawdzeniu wniosku, nie możemy przyjąć Cię do programu Google AdSense w tym czasie. Nie przyjmujemy z powodu napisanym nizej.. Dalsze szczegóły: w budowie: Odkryliśmy, że stron witryny są niekompletne lub w budowie. Aby wziąć udział w programie AdSense, wymagamy dostepu do strony, aby w pełni uruchomić i  aby działało , co pozwala użytkownikom poruszać się w całej swojej stronie z menu, Mapa strony, lub linki właściwe. Twoja witryna musi zawierać wystarczającą ilość treści dla naszych specjalistów do przeglądu i wyświetlić odpowiednie reklamy. Gdy większa część witryny będzie kompletna i funkcjonalna, z przyjemnością ponownie rozważyć wniosek.