1. Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 cm i 8 cm. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie i pole kola wpisanego w ten trójkąt.

2. Wyznacz wzór na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego w którym wyraz drugi wynosi -4, a wyraz siódmy wynosi 11. Narysuj wykres ciągu.

3. Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych 18 cm i 24 cm. Wyznacz sinus kata ostrego.

4. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa w którym przekątna wynosi 20 cm i jest nachylona pod katem 60 stopni.

5. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy r=5cm i wysokosci H=12cm.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T11:54:55+01:00
1 . P = a×h÷2
P = 6cm×8cm÷2
Skracamy 8cm i 2 przez 2 . Zostaje 4cm i 1 , ale tego 1 nie piszemy !
P = 6cm×4cm
P = 24cm²