Proszę o policzenie tych działań na juro plis;)
a) -jedna druga × 0,8 -(-cztery piąte)×pięć szóstych=
b)1-(1-dwie trzecie)×(dwie trzecie - 1)=
c) 2,25 × ( -1 trzy piąte) +(-19 jedna druga): (-2,5)=
d)-2,4 ×(- dwie siódme) : 1 jedną piątą 8 14=
e) (-5 cztery piąte): cztery piąte + (-7, 45)
____________________________________=
7,65 - 10 trzy dwudzieste

3

Odpowiedzi

2010-01-18T11:55:25+01:00
A) 0,5*0,8-(-cztery piąte)*pięć szóstych=4 i dwie trzecie
b) 1-(1-dwie trzecie)* (dwie trzecie-1)=1-(trzy trzecie-dwie trzecie)*(dwie trzcie-trzy trzecie)=1-(jedna trzecia* - jedna trzecia =1+jedna trzecia=jeden i jedna trzecia
c) 2,25*(-1 i trzy piąte)+(-19 i jedna druga):(-2,5)=3,6+7,8=11,4
d) brakuje na końcu znaku i nie można bez tego rozwiązać zadania
e) (-5 i cztery piąte):cztery piąte + (-7,45)
------------------------------------------------------------------------- = -7,25-7,45
-2,5 ------------
-2,5 =
-14,7
-------- = 5,88
-2,5
Mam nadzieję,że pomogłem. Proszę o naj...
1 5 1
2010-01-18T12:19:27+01:00
A) -1/2 × 0,8 -(-4/5) × 5/6 = -2/5 + 2/3 = 4/15
b) 1-(1- 2/3)×(2/3 - 1) = 1-1/3*(-1/3) = 1+1/9 = 1¹/₉
c) 2,25 × ( -1³/₅) +(-19¹/₂): (-2,5) = -3,6+7,8 = 4,2
d) -2,4 ×(- 2/7) : 1¹/₅ brakuje znaku8 14 =
e) (-5⁴/₅): 4/5 + (-7, 45)
____________________________________ =
7,65 - 10³/₂₀

-7,25+(-7, 45)
---------------- = -14,70 : (-2,5) = 5,88
-2,5
2010-01-18T14:32:18+01:00
Zad.1
a) -1/2 × 0,8 -(-4/5) × 5/6 = -2/5 + 2/3 = 4/15
b) 1-(1- 2/3)×(2/3 - 1) = 1-1/3*(-1/3) = 1+1/9 = 1¹/₉
c) 2,25 × ( -1³/₅) +(-19¹/₂): (-2,5) = -3,6+7,8 = 4,2
d) -2,4 ×(- 2/7) : 1¹/₅ (nie ma znaku)8 14 =
e) (-5⁴/₅): 4/5 + (-7, 45)
........................................... =7,65 - 10³/₂₀
-7,25+(-7, 45)
__________= -14,70 : (-2,5) = 5,88
-2,5