Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T12:09:56+01:00
1. IxI>9
x>9 ∨ x<-9
x∈ (-∞ ; -9) u (9 ; ∞)

2. Ix-2I=10
x-2=10 ∨ x-2=-10
x=12 ∨ x= -8
x∈{-8 , 12}

3. Ix-3I=-2
x∈Ф
x należy do zbioru pustego ponieważ nie ma takeiej wartości bezwzględnej która dała by wartoąć ujemną

4. IxI-5=1
|x|=6
x=6 ∨ x=-6
x∈{-6 , 6}

5. 2IxI-6=0
2|x|=6
|x|=3
x=3 ∨ x=-3
x∈ {-3 , 3}

6. Ix-2I=4
x-2=4 ∨ x-2=-4
x=6 ∨ x= -2
x∈{-2 , 6}

7. IxI≤7
x≤7 ∧ x≥-7
x∈<-7 ; 7>
2010-01-18T12:12:32+01:00
1. IxI>9
x>9 lub x<-9
x należy do przedziału( -nieskończoności ,-9) i (9,+nieskończoności)
2. Ix-2I=10
x-2=10 lub x-2=-10
x=12 lub x=-8

3. Ix-3I=-2
tnie ma rozwiązań ponieważ żadne wyrażenie pod wartością bezw. nie wyjdzie n a minusie
4. IxI-5=1
x=6 lub x=-6
5. 2IxI-6=0
x=3 lub x=-3
6. Ix-2I=4
x-2=4 lub x-2=-4
x=6 lub x=-2
7. IxI≤7
x<7 i x>-7 część wspólna xnależy <-7,7>
2010-01-18T12:14:44+01:00
1. IxI>9
x=(-oo,-9)u(9,+oo)
2. Ix-2I=10
x=-8 lub x=12
3. Ix-3I=-2
równanie sprzeczne
4. IxI-5=1
x=4 lub x=6
5. 2IxI-6=0 (:2)
IxI-3=0
x=3
6. Ix-2I=4
x=-2 lub x=6
7. IxI≤7
x=<-7,7>