Mam opisać swoją rzecz z dzieciństwa po angielsku np piórnik, albo no nie wiem;(
W pierwszym akapicie mamy napisać co to jest za przedmiot, zaczynając słowami:
When I was eleven years old, my mother..................noi tak opisać
W drugim akapicie mamy napisać jak wyglądał, z czegoo jest zrobiony, co się w nim znajdowało.
W trzecim akapicie mamy opisać swoje uczucia, czy to jeszcze mamy, czy go używamy.
80-100słów.
Ps.
tylko nie piszcie o piórniku.!!
o czymś innym napiszcie!!
Nie korzystajcie z translatora, tłumacza google bo będę sprawdzała!!!!
Poprosze o wersje po polsku i po angielsku!!!
50 pkt, mam nadzieje że wystarczy:))

Musi być koniecznie 80-100słów!!!!
za krótkie prace zgłaszam spam!!!!!!!!!!!!!!!!!
dziękuję;)
Ps.
mam 14 lat ;)
a nie jakieś 12 to nie piszcie o misiu że z nim śpie czy coś takiego:)

2

Odpowiedzi

2010-01-18T11:59:02+01:00
My favourite thing is teddy bear. I get it from my friend on my birthay. This teddy is big. He hold red pslush heart. This teddy has also a ribbon. He is white and very cute and nice. I really like that teddy bear. This toy means to me so much becose my old friend gave me it. I hold it in a very save place. I never don't want to loose him. I called him Lolek and even my mum really likes it. He is a part of my childhood
Moją ulubioną rzeczą jest miś. Dostałam go od mojej przyjaciółki na urodziny. Ten miś jest duży. Trzyma czerwone pluszowe serce. Ten miś ma też kokardę. Jest biały, bardzoa słodki i śliczny. Bardzo lubię tego misia. Ta zabawka dużo dla mnie znaczy bo dostałam ją od dobraj przyjaciółki. Trzymam go w bezpiecznym miejscu. Nigdy nie chcę go zgubić. Nazwałam go Lolek(albo jakos inaczej możesz zmienić) i nawet moja mama bardzo go lubi.Ten miś jest częścią mojego dzieciństwa
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T13:31:30+01:00
When I was six years old my mother bought me a doll. She was lovely. I called her Maja. Immediately I started playing with her and I was doing it every day.
Maja had long blond hair and big blue eyes which she closed when I lied her. She was small. She could laugh, cry, sneeze and when I gave her water she pissed. She was made of plastic. In stomach she has a battery.
I was playing with her for a long time. Now I don’t do it but I still have her. She has her place of honour.


Kiedy miałam 6 lat moja mama kupiła mi lalkę. Była śliczna. Nazwałam ją Maja. Od razu zaczęłam się nią bawić i robiłam to każdego dnia.
Maja miała długie blond włosy i duże niebieskie oczy, które zamykała, kiedy ją położyłam. Była mała. Śmiała się, płakała, kichała, a kiedy dałam jej wodę siusiała. Była zrobiona z plastiku. W brzuchu miała baterię.
Bawiłam się nią przez długi czas. Teraz tego nie robię, ale wciąż ją mam. Ma swoje honorowe miejsce.
1 5 1