Odpowiedzi

2009-09-28T20:40:37+02:00
PRZYCZYNY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
1.Klęska Rosji w wojnie krymskiej.
2.Osłabienie wewnętrzne Rosji,niezadowolenie społeczeństwa(tajne związki).
3.Ruchy narodowo wyzwoleńcze w Europie(Włochy,Francja ,Napoleon III)5.Aktywizacja ruchów narodowo wyzwoleńczych - powstanie związków poltycznych.
6.Manifestacjpatriotyczne,wielkie umiłowanie wolności.
7.Branka.


* całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie
* Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego (a więc z nazwy całkowicie zniknął wyraz 'Polska')
* uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali
* konfiskowano majątki powstańców
* uwłaszczenie chłopów

nie wiem co masz na myśli pisząc 'porównanie'
Mam nadzieję że pomogłam chodź w jednej części,pozdrawiam :)