Odpowiedzi

2009-09-28T20:28:45+02:00
Tarcie szkodliwe: gdy ciało się toczy, tarcie jest mniejsze, niż gdy się to ciało przesuwa. Aby zniwelować przynajmniej częściowo tarcie wprowadza się pomiędzy ruchome części maszyn i urządzeń smary, czyli gęste ciecze.
Tarcie pożyteczne: Tarcie pomiędzy hamulcem a kołem rowerowym sprawia że koło przestaje się obracać. Im silniej naciśniesz hamulec, tym mocniej klocki hamulcowe trą a koło tym szybciej się zatrzymuje. :D :)
Są 2 rodzaje sił Tarcia : Tarcie statyczne (gdy oddziałujesz siłą na ciało a ono pozostaje w spoczynku) i Tarcie Kinetyczne ( gdy po działaniu siłą ciało się porusza). a tak ogólnie to Tarcie to siła działająca w tym samym kierunku ale odwrotnym zwrocie, na ciało które się porusza (lub jest np pchane ale nadal stoi).
Tarcie poślizgowe, to tarcie wywołane poprzez ruch ciała, np jak sanki suną po śniegu, to trą o śnieg tarciem poślizgowym, to samo jest z samochodem, jego koła trą o nawierzchnię.
Co do drugiego to odp a bo jeżeli ciało już się porusza to jest tarcie dynamiczne, które wyraża wzór umg, gdzie u to współczynnik tarcia, który jest stały w tym przypadku, m to masa także stała, g to przyspieszenie ziemskie, także stałe, więc tarcie też jest stałe.
Tarcie pożyteczne to tarcie, które przydaje się nam do życia, np. fakt, że możemy chodzić. Gdyby nie było tarcia byśmy się ślizgali :p Za to tarcie przeszkadza np. w pracy silnika. Przez różne smary itd. staramy się je zmniejszyć. Tyle pamiętam z gimnazjum, ale nie mam pewności, że są to informacje wyczerpujące i poprawne :)
tarcie, zjawisko związane działaniem siły przeciwstawiającej się ruchowi ciała (t. suwne i toczne, statyczne i dynamiczne).Dzieli sie na:
tarcie dynamiczne, tarcie kinetyczne, powierzchnie stykających się ciał poruszają się. Siła t.d. nie zależy ani od prędkości
ciała, ani od wielkości pola powierzchni, którą ciało styka się z podłożem - zależy od siły nacisku (siły działającej prostopadle do podłoża) i "chropowatości" powierzchni
tarcie statyczne, powierzchnie stykających się ciał są względem siebie nieruchomo.
4 2 4