Zamień jednostki i wykonaj obliczenia. (3 - sześciennych
a) 12 mm3 = _______ dm3
b) 25 m3 = ________ cm3
c) 55 dm3 = ________ m3
d) 8 dm3 = _______ cm3
e) 2,5 cm3 = ________ dm3
f) 6 kg = _______ kg (kg na m3) zamienić na (kg na dm3)
m3 dm3
g) 56 kg = ______ g (kg na m3) zamienić na (g na dm3)
m3 dm3
h) 45 kg = _______ g (kg na m3) zamienić na (g na dm3)
m3 dm3
i) 52 kg = _______ kg (kg na m3) zamienić na (kg na dm3)
m3 dm3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T13:13:00+01:00
A) 12 mm3 = 0,000012 dm3
1 mm = 0,01dm
1 mm³ = 0,01dm* 0,01dm * 0,01 dm = 0,000001 mm³
12 mm³ - x dm³
x dm³ =
b) 25 m3 = 25 000 000 cm3
1 m = 100cm
1m³ = 100cm * 100cm * 100cm = 1 000 000 cm³
25m³ = x cm³
x cm³ = 25 m³ * 1 000 000cm³
x = 25 000 000cm³
c) 55 dm3 = 0,055m3
1 dm = 0,1m
1 dm³ = 0,1m * 0,1m * 0,1m = 0,001m³
55 dm³ = xm³
xm³ = 55dm³ * 0,001m³
x = 0,055m³
d) 8 dm3 = 8000 cm3
1dm = 10 cm
1 dm³ = 10cm * 10cm *10cm = 1000cm³
8 dm³ = x cm³
x = 8dm³ * 1000 cm³
x = 8000 cm³
e) 2,5 cm3 = 0,0025 dm3
1 cm = 0,1dm
1 cm³ = 0,1dm * 0,1 dm * 0,1dm = 0,001 dm³
2,5 cm³ = xdm³
x = 2,5 cm³ * 0,001dm³
x = 0,0025
f) 6 kg = _______ kg (kg na m3) zamienić na (kg na dm3)
m3 dm3
6 * 1kg/ 1000dm³ = 0,006kg/dm³
1 m = 10dm
1 m³ = 1m *1m* 1m = 10dm*10dm*10dm = 1000dm³
g) 56 kg = ______ g (kg na m3) zamienić na (g na dm3)
56kg/m³ = 56 * 1000g/1000dm³ = 56g/dm³
m3 dm3
h) 45 kg = _______ g (kg na m3) zamienić na (g na dm3)
45kg/m³ = 45 * 1000g/ 1000dm³ = 45 g /dm³
m3 dm3
i) 52 kg = _______ kg (kg na m3) zamienić na (kg na dm3)
52kg/m³ = 52 * 1000g/1000dm³ = 52 g/dm³
m3 dm3
6 4 6
2010-01-18T13:20:55+01:00
A) 12mm3= 12* 0,01dm*0,01d*0,01dm = 0,000012dm3
ponieważ 1mm= 0,1cm-0,01 dm
b) 25m3= 25* 100cm*100cm*100cm = 25000000 cm3
ponieważ 1m=100cm
c)55dm3= 55*0,1m*0,1m*0,1m=0,055m3
ponieważ 1dm=0,1m
d)8dm3= 8*10cm*10cm*10cm=8000cm3
ponieważ 1 dm=10cm
e)2,5cm3=2,5*0,1dm*0,1dm*0,1dm=0,0025dm3
ponieważ 1cm=0,1dm
f) 6kg= 6dm3=0,006m3
ponieważ 1kg= 1dm3 i 1 dm3=0,001m3
g)56kg=56000g i 56kg=56dm3=0,056m3
1kg=1000g
h)45kg=45000g i 45kg=45dm3= 0,045m3
i)52 kg= 52dm3=0,052m3
3 5 3