Odpowiedzi

2009-09-28T20:42:23+02:00
Księgi historyczne
1. Księga Rodzaju
2. Księga Wyjścia
3. Księga Kapłańska
4. Księga Liczb
5. Księga Powtórzonego Prawa
6. Księga Jozuego
7. Księga Sędziów
8. Księga Rut
9. 1 Księga Samuela
10. 2 Księga Samuela
11. 1 Księga Królewska
12. 2 Księga Królewska
13. 1 Księga Kronik
14. 2 Księga Kronik
15. Księga Ezdrasza
16. Księga Nehemiasza
17. Księga Tobiasza
18. Księga Judyty
19. Księga Estery
20. 1 Księga Machabejska
21. 2 Księga Machabejska

Księgi mądrościowe

22. Księga Hioba
23. Księga Psalmów
24. Księga Przysłów
25. Księga Koheleta
26. Pieśń nad pieśniami
27. Księga Mądrości
28. Mądrość Syracha

Księgi prorockie

29. Księga Izajasza
30. Księga Jeremiasza
31. Lamentacje Jeremiasza
32. Księga Barucha
33. Księga Ezechiela
34. Księga Daniela35. Księga Ozeasza
36. Księga Joela
37. Księga Amosa
38. Księga Abdiasza
39. Księga Jonasza
40. Księga Micheasza
41. Księga Nahuma
42. Księga Habakuka
43. Księga Sofoniasza
44. Księga Aggeusza
45. Księga Zachariasza
46. Księga Malachiasza
ps. Jestem lektorem dlatego muszę znać to po kolei:)
17 4 17