1)Wypisz przejawy słabości Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVII wieku(zapanowania Sasów)
2)Połącz podane wydarzenia w pary, tak aby jedno z nich było przyczyną, a drugie skutkiem.
3)Wybierz zdania prawdziwe, dotyczące życia gospodarczo-kulturalnego w Polsce w II połowie XVII wieku.

a)szkola rycerska miala przygotowywac do sluzby w armii lub urzędach
b)KEN byla pierwszym ministerstwem oświaty w europie, bardzo unowoczesniajac szkolnictwo w Polsce.
c)Krol S.A. Poniatowski wsperał kulture i organizował na swoim dworze spotkania literackie w kazdy wtorek.

5)Wpisz brakujące wyrazy w tekst dotyczący reform Sejmu Wielkiego.
Sejm Wielki zebrał się w roku 1788 i trwał .......... lata.Na początku obrad zawiązano konfederację, co uniemożliwiało zerwanie go przez ......... .Uchwalono na nim wiele reform, miedzy innymi powiększenie............ .Jej utrzymanie mialy zapewnic............. nałożone na szlachtę i duchowieństwo.Sukcesem było także uchwalenie większych praw dla ........... .Największym osiągnięciem sejmu stało się uchwalenie Konstytucji.Odbyło się to 3 maja ........roku

6)Uzupełnij kalendarium wydarzen historii polski II połowy XVIII wieku.
1. 1764 r- elekcja na krola polski .............
2..........rok - zawiązanie konfederacji barskiej i czteroletnie walki w kraju.
3............rok- pierwszy rozbior Polski
4.lata 1788-......-obrady Sejmu Wielkiego
5.3 V..........-uchwalenie pierwszej konstytucji w europie.
6.1792 rok- zawiazanie przez przeciwnikow reform ...................targowickiej.
7..........-drugi rozbior polski.
8.1794 rok-........................ dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę- ostatnia proba walki o niepo0dleglosc Rzeczpospolitej.

Proszę o pełną odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:24:16+01:00
Zad.1
-liczne konflikty w które Rzeczpospolita była uwikłana
-straty terytorialne
-zniszczenie kraju
-spalenie miast i wsi
-głód
-epidemie
zad.3
a)prawda
b)fałsz ponieważ pierwsze ministerstwo w świecie c)fałsz
zad.5

Sejm Wielki zebrał się w roku 1788 i trwał ......4.... lata.Na początku obrad zawiązano konfederację, co uniemożliwiało zerwanie go przez .liberum.....veto... .Uchwalono na nim wiele reform, miedzy innymi powiększenie...podatku......... .Jej utrzymanie mialy zapewnic...większe.......... nałożone na szlachtę i duchowieństwo.Sukcesem było także uchwalenie większych praw dla ...mieszczan........ .Największym osiągnięciem sejmu stało się uchwalenie Konstytucji.Odbyło się to 3 maja .1791.......roku
zad.6

6)Uzupełnij kalendarium wydarzen historii polski II połowy XVIII wieku.
1. 1764 r- elekcja na krola polski .wybranos Stanisława Ałgusta Poniatowskiego

..1768.......rok - zawiązanie konfederacji barskiej i czteroletnie walki w kraju.
3.....1772.......rok- pierwszy rozbior Polski
4.lata 1788-.1792.....-obrady Sejmu Wielkiego
5.3 V.1791.........-uchwalenie pierwszej konstytucji w europie.
6.1792 rok- zawiazanie przez przeciwnikow reform .....akt konfederacji..............targowickiej.
7..1793........-drugi rozbior polski.
8.1794 rok-...wybuchła .... insurekcja kosciuszkowa................. dowodzona przez Tadeusza Kościuszkę- ostatnia proba walki o niepo0dleglosc Rzeczpospolitej.

zad.2 nie robiła ponieważ nie było go tylko polecenie
12 3 12