Zad1.
suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 96cm.Jedna krawędź podstawy jest 2 razy krótsza od drugiej a wysokość prostopadłościanu jest sumą krótszej i dłuższej krawędzi podstawy .oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T13:13:10+01:00
Zauważmy, żę 96cm = 4 * x + 4 * 2x + 4 * (2x + x) = 24x
x = 4cm
2x = 8cm
3x = 12cm
mamy wszystkie krawędzie
Pp = 2 * 12cm * 8cm + 2 * 12cm * 4cm + 2 * 4cm * 8cm = 176cm²
1 5 1
2010-01-18T13:15:33+01:00
X - długość krótszej krawędzi podstawy
2x - długość dłuższej krawędzi podstawy
x+2x = 3x - wysokość prostopadłościanu
Mamy 4*x + 4*2x + 4*3x = 96
4x + 8x + 12x = 96
24 x = 96
x = 96 : 24 = 4
Długości krawędzi są następujące
4cm oraz 8cm oraz wysokość 12 cm.
P = 2*[4*8 + 4*12 + 8*12] cm² = 2*176 cm² = 352 cm²
Odp. P = 352 cm²
2 5 2