Odpowiedzi

2010-01-18T13:21:27+01:00
120dm² / 4 = 30dm²
120dm² - 30dm² = 90dm²
90dm² / 2 = 45dm²
1 5 1
2010-01-18T13:23:57+01:00
Pole powierzchni calkowitek pewnego graniastoslupa jest równe 120 dm 2 i jest 4 razy większe od jego pola powierzchni bocznej . Jakie pole ma podstwawatego graniastoslupa?

Oznaczam:
Pc-pole całkowite
Pb-pole powierzchni bocznej
Pp-pole podstwy

Pc=Pb+2Pp ( w każdym graniastosłupie)

Z danych w zadaniu mamy:
Pc=120dm²
Pb=120dm²:4 = 30dm²

Podstawiając do wzoru na obliczanie Pc, mamy:
120dm²=30dm²+2Pp
120dm²-30dm²=2Pp
2Pp=90dm²
Pp=45dm²
2 5 2
2010-01-18T13:25:40+01:00
Pole podstawy wynosi 45 dm²
oby to obliczyć trzeba podzielić 120dm² przez 4 wynik z tego dziłania to pole powierzchni bocznej.
pole powierzchni bocznej - 30dm².
120dm²- 30dm² = 90dm²
90 dm² to suma pól wszystkich podstaw.
90 dm² trzeba podzielić przez 2 ponieważ są dwie podstawy.
Wychodzi 45dm² i to jest wynik .
2 5 2