1Napisz w postaci cząsteczkowej równania jonowe reakcji zobojętniania.
a) Ca²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → ca²⁺ + 2no₃⁻ + 2 H₂O
......................................................................
b) 3 Li⁺ + 3 OH⁻ + 3H⁺ + Po₄³⁻ → 3 Li + Po₄³⁻ + 3 H₂O
...............................................................................
2.Zaprojektuj doświadczenie , którego celem będzie reakcja zobojętnienia wodorotlenku baru .Napisz Równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz skróconej jonowej .

opis Doświadczenia :.................................
................................................
...................................................
.........................................................
Obserwacje :...........................................
....................................................................
Wniosek:.......................
............................................
..............................................................................
Zapis cząsteczkowy równania reakcji
Zapisz jonowy rownania reakcji
Skrócony zapis jonowy równania reakcji.


Jeśli ktoś ma CHEMIE NOWEJ ERY DO 2 KL GIMN. TO PROSZE O ROZWIAZANIE DO ZADAŃ 115, 116, 117 ZE STORN 63 64 ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T13:31:41+01:00
Zad. 2 Jonowa pełna
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → BaSO₄ (Strzałka dół) + 2H₂0
Nic się nie skraca.
Opis doświadczenia.
Na wodorotlenek baru działamy kwasem siarkowym (VI) w celu wytrącenia siarczanu (VI) baru.
Obserwacje :
Wytrąca się biały osad
Wniosek :
Zaszła reakcja zobojętniania oraz strącania osadu.
13 1 13