Odpowiedzi

2010-01-18T14:03:10+01:00
Godność człowieka jest to poczucie własnej wartości,wewnętrzna właściwość osoby ludzkiej, która zawiera się w sposób konieczny w jej strukturze bytowej i przez którą osoba ludzka istnieje jako cel, nie jako środek działania.Nie narzucanie innym własnych wartości, lecz zaakceptowanie drugiego człowieka takim jakim jest i szacunek do zdań i poglądów różniących się od własnych.Kwestia szacunku do samego siebie, wierności swoim zasadom nawet jeśli wiąże sie to z zapłaceniem za to ceny ( oczywiście nie w sferze finansowej).
Patrząc przez pryzmat czasów wojny, można sie było doszukiwać określeń, że aby zachować wówczas godność..równało się to z zachowanie swojego człowieczeństwa. O godności człowieka jest mowa np. w polskim Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym-Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo, jak i w polskiej Konstytucji,W prawie Unii Europejskiej,W prawie międzynarodowym.
11 4 11