Potrzebny mi jest list formalny na temat: Pilnie :(
Podczas studiów w Anglii przeczytałeś w szkolnej gazetce studenckiej, że twój uniwersytet zamierza zamknąć dyskusyjny klub filmowy działajacy przy szkole od wielu lat. Napisz list do redakcji gazetki.
- przedstaw się i określ cel listu
- napisz o ważnej roli klubu w życiu studenckim i jebo długoletniej tradycji
- podaj dwa powody, dlaczego klub nie powinien zostać zamknięty
- zachec innych czytelników do wyrazenia swoich opinii i wyraz nadzieje, że klub nie zostanie zamknięty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:45:41+01:00
Dear Sir or Madam

I am writing to express my opinion about discussion club.
My name is Justyna and I am university student.
I must say that I completely disagree with yours idea who says that discussion club films must be a closed.
Must young people enjou take part in this club. Discussion club is a long time in my city abd have a tradition.
First of all, thay say that club seem more interesting because they can give their opinions.
Secondly, students like club because they can to learn new information about films.
I also attend in this meeting. I think that people who take part in this meeting are very nice and inteligent.
I would like to hear from other students university.
I believe that the discussion club will not be close.

Yours faithfully,
XYZ
11 3 11