Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:26:23+01:00
Program prostokat;
uses CRT;
var
i,x,y,dl,szer:integer;
znak:char;

Procedure rysuj(dl,szer:integer);
begin
Clrscr;
gotoxy(x,y);

for i := 1 to szer do
Write(znak);

gotoxy(x,y);

for i := 1 to dl do begin
gotoxy(x,y+i);
write(znak);
end;

for i := 1 to szer-1 do
Write(znak);


x := x + szer -1;
y := y + dl;

for i := 1 to dl - 1 do begin
gotoxy(x,y-i);
Write(znak);
end;
end;


begin
clrscr;
x := 2;
y := 2;
szer := 15;
dl := 10;
Writeln('Jaki znak przyjac?');
Readln(znak);

Writeln('Podaj dlugosc rysunku:');
Readln(dl);

Writeln('Podaj szerokosc rysunku:');
Readln(szer);

rysuj(dl,szer);

readln;
end.

Zrobione na procedurze, zmienne dl i szer mozesz spokojnie zapisac jako stałe podajac np dl := 10; i usuwając pytania o nie, w razie jakiś problemów pisz na PM i na pewno Ci pomogę.
1 5 1