Równania:
zad.1
Liczba x zwiększona o 8 jest równa potrojonej liczbie (-5). Znajdź tę liczbę.

zad.2
Obwód prostokąta wynosi 68 cm . Długość jest o 2 cm większa od potrojonej szerokości. Oblicz długość i szerokość tego trójkąta.

zad.3
Bok x trójkonta jest o 3 cm dłuższy od boku y. Bok z jest o 2 cm krótszyod od podwojonego boku y. Obwód trójkąta jest równy 17 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta.

z obliczeniami piszcie!!
dam najj

2

Odpowiedzi

2010-01-18T15:00:25+01:00
Zad.1
x+8=3*(-5)
x+8=-15 I-8
x=-23
zad.2
ob.=68
x+2-dlugosc
x-szerokosc
2x+2=68 I-2
2x=66 I/2
x=33
33+2=35(dlugosc)
33(szerokosc)

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:11:19+01:00
1)
x+8=-5*3
x+8=-15
-15-8=-23
x=-23
2)
ob.=68cm
68cm-(2cm*2)=64cm
64cm/2=32cm
32cm/3=10,(6)cm
3)
ob.=17cm
x=y+3
z=y*2-2
y+y+3+y*2-2=4y+3-2=4y+1=17
(17-1)/4=16/4=4
y=4
x=4+3=7
z=4*2-2=8-2=6
y+x+z=17