1. Wymień cel i zadania systemu obronności.
2. Wymień państwa członkowskie NATO(10)podaj dokładną datę przystąpienia Polski do NATO i 2 przykłady misji i ich cel zrealizowany w ramach NATO.
3. Wymień podsystemy obronności RP i co wchodzi w ich skład.


Z góry dziękuje:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:07:58+01:00
Ad 2) Albania (od 2009) Belgia (od 1949) Bułgaria (od 2004) Chorwacja (od 2009)
Czechy (od 1999) Dania (od 1949) Estonia (od 2004) Francja (od 1949)
Grecja (od 1952) Hiszpania (od 1982) Holandia (od 1949) Islandia (od 1949)
Kanada (od 1949) Litwa (od 2004) Luksemburg (od 1949) Łotwa (od 2004)
Niemcy (od 1955) Norwegia (od 1949) Polska (od 1999) Portugalia (od 1949)
Rumunia (od 2004) Słowacja (od 2004) Słowenia (od 2004) Stany Zjednoczone (od 1949)
Turcja (od 1952) Węgry (od 1999) Wielka Brytania (od 1949) Włochy (od 1949)

ad1)
Celem strategicznym rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie obronności jest zapewninie bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych przez ich obronę przed zewnętrzymi zagrożeniami kryzysowymi i wojennymi, w sprężeniu z systemem bezpieczeństwa NATO

Od systemu obronności oczekuje się, że dzięki niemu nie tylko będzie zagwarantowana zdolność do prowadzenia działań o różnej skali, intensywności i charakterze lecz także reagując w sposób elastyczny zapewni on bezproblemowe przejście kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do dzialania w warunkach kryzysowych i wojennych
5 4 5