4.Wymień zadania wchodzące w skład podsystemu kierowania obronnością.
5. Opisz wojska lądowe(co wchodzi w ich skład, jakie zadania spełniają i przykładowe uzbrojenie)
6.Opisz marynarkę wojenną(co wchodzi w ich skład, jakie zadania spełniają i przykładowe uzbrojenie).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:17:14+01:00
4.
Podsystem kierowania obronnością jest przeznaczony do przygotowania i zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa w czasie zagrożenia i wojny.Jego rola polega na sprawnym kierowaniu w czasie kryzysu i wojny elementami systemu obronności państwa. Podsystem kierowania obronnością tworzą organy państwowe oraz samorządowe, na których ciążą obowiązki realizacji zadań obronnych.
5.
Siły lądowe są przeznaczone do odparcia lądowo-powietrznych uderzeń agresora przez aktywne działania obronne.
W ich skład wchodzą: wojska zmechanizowane, pancerne, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, chemiczne, łączności i informatyki, aeromobilne , rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz wojska obrony terytorialnej.
Uzbrojenie: przeciwlotnicze działa kalibru 23mm, przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu"Strzała 2M", Czołg Leopard 2A4 , Bojowy wóz piechoty BWP-1 ,Wóz rozpoznania BRDM - 2M96, Samochód ciężarowy STAR-266m, 7,62 karabin maszynowy PKM(S)
6.
Marynarka wojenna jest przeznaczona do obrony obszarów morskich i sprawowania jurysdykcji nad morskimi wodami wewnętrznymi, terytorialnymi i strefą ekonomiczna.Ich zadaniami są m.in:
wspieranie Straży Granicznej; uczestnictwo w akcjach ratunkowych , udział w ochronie ekologicznej obszarów morskich; zapewnienie bezpiecznej żeglugi.
W ich skład wchodzi: Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, jednostki zabezpieczenia operacyjnego oraz oddziały i poddziały logistyczne.
Przykładowe uzbrojenie: Okręt podwodny ORP "Orzeł", Armata okrętowa AK-176, Pocisk przeciw okrętowy Harpoon, Morski przeciwlotniczy zestaw artyleryjski Wróbel-I.


3 5 3