Odpowiedzi

2010-01-18T14:58:14+01:00
Przedstawiciele najzamożniejszych rodów czyli patrycjusze sprawowali władzę w Rzymie. Posiadali większość ziem oraz pełnię praw politycznych. Obejmowali wszystkie najważniejsze urzędy oraz byli kapłanami. Dziedziczyli te przywileje z pokolenia na pokolenie. Lud rzymski miał pełnię władzy suwerennej, którą wykonywał wypowiadając się na zgromadzeniach ludowych. Wszyscy obywatele rzymscy mogli brać bezpośredni udział w zgromadzeniach.
Drugą część społeczeństwa stanowili plebejusze, którzy nie posiadali praw obywatelskich, służyli w armii i byli wolnymi obywatelami.
Najniższą grupę społeczną stanowili niewolnicy. Nie mieli żadnych praw i podlegali woli swoich właścicieli. Ciężko pracowali w kamieniołomach, kopalniach lub na polach.
W lepszej sytuacji znajdowali się niewolnicy, którzy pracowali w domach jako służba.
65 4 65