Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T14:53:15+01:00
Po angielsku:
You: Mom, why do not you I go to the disco?
Mom: Because very worried about you, and discos are dangerous.
You: And what was such a risk is it?
Mom: There may be a drunkard who do you harm.
You: Mom, I can assure that nothing will happen, I will call you and when I go for this with Iza and Monika
Mom: Well my daughter, just watch out for yourself
You: Goodbye
Mom: Bye

(Jak coś You to jesteś "ty" a mom to twoja "mama" ; d )

Po polsku:
Ty:Mamo czemu nie chcesz żebym poszła na dyskotekę?
Mama:Ponieważ się bardzo o ciebie martwię,a na dyskotekach jest niebezpiecznie.
Ty:A co tam takiego niebezpiecznego jest?
Mama:Może być tam jakiś pijak który zrobi ci krzywdę.
Ty:Mamo,zapewniam że nic mi się nie stanie będę dzwonić do ciebie a po za tym idę z Izą i Moniką
Mama: No dobrze córeczko,tylko uważaj na siebie
Ty: Żegnam
Mama: Pa
1 5 1
2010-01-18T15:00:52+01:00
With evening for Majka for her a friend came, proposing her going to the school disco.
Anna: Hi Majka.
Majka: Hi.
Anna: at school did they organize the disco and I wanted to ask whether you feel like going to it?
Majka: yeah of course! Right away I will talk with parents. Mum, could I go today with Anna to the school disco?
Mum: no, nowhere today you will go. Go to the room and do the homework.
Majka: but mum, I ask.
Mum: not.
Majka: but I already did the homework.
Mum: certainly? Because recently this way you also said, and you didn't have the task.
Majka: but now I have. We won't be mad! We will go only to 2 hours and we will come back. Nothing for us will happen.
Mum: okay, I agree. But only for 2 hours.
Majka: okay, Thanks. For seeing later.

Wieczorem po Majkę przyszła jej koleżanka, proponując jej pójście na dyskotekę szkolną.
Anna: Cześć Majka.
Majka: No cześć.
Anna: W szkole zorganizowali dyskotekę i chciałam spytać czy masz ochotę na nią iść?
Majka: No oczywiście! Zaraz porozmawiam z rodzicami. Mamo, mogłabym iść dzisiaj z Anną na dyskotekę szkolną?
Mama: Nie, nigdzie dzisiaj nie pójdziesz. Idź do pokoju i zrób zadanie domowe.
Majka: Ale mamo, proszę.
Mama: Nie.
Majka: Ale ja już zrobiłam zadanie domowe.
Mama: Na pewno? Bo ostatnio też tak mówiłaś, a zadania nie miałaś.
Majka: Ale teraz mam. Nie będziemy wariować! Pójdziemy tylko na 2 godziny i wrócimy.
Nic nam się nie stanie.
Mama: Dobrze, zgadzam się. Ale tylko na 2 godziny.
Majka: Dobrze, Dzięki. Do zobaczenia póżniej.