2zad.suma liczb dwucyfrowej równa jest 12. Jeżli do tej liczby dodamy 54 to otrzymamy szukaną liczbę z przestawionymi cyframi .Znajdz te liczbe .


3zad Obwód prostokąta jest równy 28 cm . Jeśli dłuzszy bok tego prostokąta zmniejszymy o 1cm a krótszy zwiekszymy o 1cm to otrzymamy kwadrat. Oblicz pole prostokata i długość jego przekątnej.


4zad Motorówka płyneła z prądem rzeki od przystani A do przystani B przez 40 minut a wracala 56 minut . Oblicz predkość motorówki i predkość prądu rzeki jeżeli przystanie Ai B są odległe o 14 km
albo proszę o napisanie rozprawki
"Wszyscy jesteśmy pielgrzymami" na podstawie refleksji związanych z wierszem Cypriana Kamila Norwida i innych utworów z motywem wędrówki i własnych przemyśleń odnieś sie do powyższego zdania czyli : "wszyscy jesteśmy pielgrzymami"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:05:07+01:00
2)

x+y=12
10x+y+54=10y+x

x=12-y
10x-x+y-10y=-54

x=12-y
9x-9y=-54

9(12-y)-9y=-54
108-9y-9y=-54
-9y-9y=-54-108
-18y=-162
y=9

x+9=12
x=12-9
x=3

10*3+9=39 <--- to ta liczba


3)

2a+2b=28 |/2
a-1=b+1

a+b=14
a=b+1+1

a+b=14
a=b+2

b+2+b=14
2b=14-2
2b=12
b=6

a+6=14
a=14-6
a=8

P=ab
P=8*6
P=48

d=√(a²+b²)
d=√(6²+8²)
d=√36+64
d=√100
d=10


4)

14 km - 40 min
x km - 60 min
x=60*14/40
x=21 km - z prądem płynęła 21km/h

14 km - 56 min
x km - 60 min
x=60*14/56
x=15 km - pod prąd płynęła 15km/h


21-x=15+x
-x-x=15-21
-2x=-6
x=3

Prędkość prądu rzeki wynosi 3 km/h.
1 5 1