Odpowiedzi

2010-01-18T15:36:44+01:00
Rośliny okrytonasienne
Typ liczący ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, stanowiący najliczniejszą w świecie grupę roślin. Dzieli się na dwie gromady: rośliny dwuliścienne i rośliny jednoliścienne. Cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych to: zamknięcie zalążków w zalążni słupka, większa redukcja pokolenia haploidalnego – gametofitu w porównaniu z nagozalążkowymi, występowanie naczyń jako głównego elementu drewna, tworzenie kwiatu doskonałego (wielkie zróżnicowanie okwiatu) oraz podwójne zapłodnienie. U okrytozalążkowych występuje również większe zróżnicowanie organów wegetatywnych i generatywnych: korzeni, pędów, liści i kwiatów; dzięki temu rozwinęły one wielkie zdolności przystosowawcze i opanowały wszystkie siedliska na całej kuli ziemskiej, zarówno ekosystemy lądowe, jak i wodne. Rozwinęły się w okresie kredy, stając się pod koniec tego okresu panującą grupą roślin; powstały z pewnych grup nagozalążkowych.

14 2 14