1. Podstawą ostrosłupa jest romb o przekątnych 3cm i 4cm i długości boku 5cm. Wysokość ściany bocznej wynosi 1,6dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.
2.Pole całkowite ostrosłupa o podstawie kwadratu o krawędzi 4dm wynosi 1250 dm kwadratowego. Oblicz pole jednej ściany bocznej.
3.Baszta zwieńczona jest dachem w kształcie ostrosłupa ośmiokątnego, którego ściany boczne są jednakowymi trójkątami równoramiennymi. Wysokość każdego z tych trójkątów wynosi 5m,a podstawa ma długość 3m . Koszt pokrycia jednego metra kwadratowego takiego dachu wynosi 220 zł . Ile będzie kosztowało pokrycie dachu ?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:05:49+01:00
3. p= a*h/2= 5*3/2=7,5
8*7,5=60m²
1m²=220zł
60*220=13200zł(to na pewno dobrze gdyż było sprawdzane przez nauczyciela.)

2. kraw-4
Pp= 4*4=16
1250-16=1234
1234- tyle w sumie mają ściany boczne

1234/4=308,5

odp. ściana boczna ma 308,5m²

1.Pp = e*f/2=3*4/2=6

Pb= a*h=5cm*16cm(zamienione z 1,6dm)= 90cm

90*4=360cm²

Pc= 360 + 6 + 366

Myślę że pomogłem;)