Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:51:36+01:00
Monteskiusz:
w Listach perskich zawarł krytykę panujących w Europie stosunków politycznych ( zwłaszcza absolutyzmu), kultury i obyczajów. Główne dzieło o "Duchu praw" w nim opisywał i badał ustrój rozmaitych państw. Przedstawił w niej zasadę trójpodziąłu władz : w państwie powinna panować równowaga między niezależnymi władzami: prawodawczą (parlamentem), wykonawczą (rządem) i sądowniczą. Podział ten, jego zdaniem gwarantuje poszanowanie praw i wolności człowieka. Zasada ta była sprzeczna z ówczesnym absolutyzmem.

Rousseau: Twierdził że naturalnym stanem człowieka jest wolność. Państwo powstało w wyniku umowy społecznej, zawartej dawno temu między ludźmi, dążącymi w ten sposób doo zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Wniosek: Władza płynie od ludu i żadna jednostka ani grupa rządząca nie może uzurpować sobie prawa sprawowania jej bez jego zgody. Rządzący powinni strzec wolności obywateli jesli władza przekracza zasady zawarte w umowie społecznej, rządzeni mają prawo doprowadzić do jej zmiany.:)
3 4 3