Zad 13
Litr benzyny w styczniu kosztował 4,00zł.W marcu cena benzyny wzrosła o 5%.Na początku maja benzyna znowu podrożała o 5%.Ile trzeba było zapłacić za 30 litrów benzyny pod koniec maja ??

Zad 14
Monitor kosztujący 900 złotych został najpierw przeceniony o 15%,a po dwóch tygodniach jeszcze raz-tym razem o 10%.
Jaka była jego cena po drugiej obniżce??

Daje max za obliczenia i za 2 zadania rozwiązane :) Pozdro.

3

Odpowiedzi

2010-01-18T15:03:55+01:00
Zad. 13
4,00 zł * 105 % = 4,20 zł
4,20 zł * 105 % = 4,41 zł
4,41 zł * 30 l = 132,3 zł
Odp. Trzeba było zapłacić 132,30 zł.

zad. 14
900 zł * 85 % = 765 zł
765 zł * 90 % = 688,5 zł
Odp. Jego cen apo drugiej obniżce to 688,5o zł.
2010-01-18T15:10:30+01:00
Zad. 13
4.00 zł - 1 l benzyny w styczniu
+ 5% - marzec
+ 5% - maj

4.00 zł - 100%
4.00 zł x 105% = 4.20 zł
4.20 zł x 105% = 4.41 zł
4.41 zł x 30 l = 132.30 zł

Odp.: Pod koniec maja cena za 30 l benzyny wynosiła 132.30 zł.

Zad. 14
900 zł - cena monitora przed obniżką
- 15% - pierwsza przecena
- 10% - druga przecena

900 zł - 100%
900 zł x 85% = 765 zł
765 zł x 90% = 688.50 zł

Opd.: Po drugiej obniżce jego cena wynosiła 688.50 zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:11:17+01:00
Zad.1
Dane :
styczen - 4zł za litr
marzec - podwyzka 5 %
maj - podwyżka 5 %
Rozwiązanie :
4 + 4 x 0,05 = 4 + 0,2 = 4,2 zł
4,2 + 4,2 x 0,05 = 4,2 + 0,21 = 4,41 zł
4,41 x 30 = 132,3 zł
Odp. Pod koniec maja za 30 l benzyny zapłacimy 132 zł 30 gr.

Zad.2
Dane :
Cena początkowa - 900 zł
obniżka - 15 %
obniżka -10 %
Rozwiązanie :
900 - 900 x 0,15 = 900 - 135 = 765 zł
765 - 765 x 0,1 = 765 - 76,5 = 688,5 zł
Odpowiedź : Po drugiej obniżce za monitor zapłacimy 688 zł 50 gr.
1 5 1