Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T20:21:50+01:00
1. Niech święty Walenty otworzy Twe serce
I spójrz na... on kocha Cię wielce.
Choć jako poeta jest nieco niezdarny,
Lecz jako przyjaciel - szczery i ofiarny!

Let Thy holy will open Valentine's heart
I look at ... He loves you greatly.
Although as a poet is a bit clumsy,
But as a friend - a sincere and generous!

2. Te życzenia Ci przesyła
Walentynka pewna miła.
W dniu tak pięknym i wspaniałym
Życzę Tobie sercem całym
Dużo szczęścia, namiętności,
Nie kończącej się miłości.

These wishes you sent
Valentine some kind.
On such a beautiful and wonderful
I wish you all the heart
Much happiness, passion,
Never-ending love.

3. Ten skromny widoczek,
Dla pięknych Twych oczek.
Na Świętego Walentego,
W dniu zakochanego.
Czytając choć pomyśl przez chwile,
Że ten co wysyła.
Wspomina i kocha cię mile.

This modest widoczek,
For Thine fine mesh.
On St. Valentine's Day,
On the day in love.
Reading though think for a moment,
That is what sends.
Remembers and loves you miles.

4. W ten dzień sławny, w dzień miłości,
Racz w mym sercu dziś zagościć,
Bo ja wyznać Tobie chcę,
Że tak mocno kocham Cię.
Może kiedyś w mych ramionach,
Może kiedyś, w któryś dzień,
Zauważysz moją miłość
I pokochasz także mnie.

In the day famous, the day of love,
Racz in my heart today zagościć,
Because I want to confess to you,
That I love you so much.
Maybe someday in my arms,
Maybe someday, in one day
You miss my love
I also love me.

5. Na Świętego Walentego,
me serduszko lgnie do Twego.
Szepce cicho i kusząco,
abyś kochał mnie gorąco!

On St. Valentine's Day,
my heart clings to your.
Whispered softly and tempting,
you loved me hot!

powinno być ok. jak coś nie tak, przepraszam.
pozdrawiam :*