Wykonaj obliczenia do 2 zadań:
zad1. Podstawą ostrosłupa jest romb o przekątnych 3cm i 4cm i długości boku 5cm.
Wysokość ściany bocznej wynosi 1,6dm.
Oblicz pole powierzchni tego ostrosłupa.

zad.2 Pole całkowite ostrosłupa o podstawie kwadratu o krawędzi 4dm i wynosi 1250dm².
Oblicz pole jednej ściany bocznej.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T23:25:42+01:00
Zad.2
Pc=1250 dm²
a=4dm
Pp=4dm *4dm = 16 dm²
1250 dm² - 16 dm² = 1234 dm²
1234dm² / 4 = 308. 5 dm²