Odpowiedzi

2009-09-28T20:59:22+02:00
Znaleziono fragment mapy bez legendy.Zmierzona odległość na mapie miedzy punktami A i B wynosi 9 cm.Znana jest również odległość w terenie między tymi samymi punktami,która wynosi 2 250 m.Oblicz skale mapy .
mapa:9cm
teren:2 250 m=2 250 00cm
spr.ile razy pomniejszono:2 250 00:9=25 000
skala wynosi:1:25 000