Odpowiedzi

2010-01-19T14:06:05+01:00
Ewangeli wg św. Łukasza (8, 4-8)
Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, rzekł w przypowieści: ,, Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne wkońcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło wydało plon stokrotny." Po tych słowach wołał: ,,Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha"

Znaczenie przypowieści:
Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.
2010-01-19T15:00:56+01:00
Kain i Abel-to opowieść o dwóch braciach,którzy byli synami Adama i Ewy.Składali ofiary Bogu.Pewnego dnia Abel wybrał najpiękniejszą owieczkę wśród swojego,pięknego stada i poszedł ją oddać Bogu,zaś Kain wybrał najbrzydsze jabłko i też go oddał Bogu.Pan Bóg się bardzo zdenerwował.Kain był zazdrosny i zabił Abla kamieniem.Pan Bóg ukarał go kropką czerwoną na czole,co miało znaczyć,że jest przestępcą.

Adam i Ewa-Pan Bóg stworzył świat ,zwierzęta i dwoje ludzi,Adama i Ewę.Powiedział co mogą robić ,a czego nie.Ewa zjadła zakazany owoc z drzewa dobra i zła.Pan Bóg ukarał ich.Ewa miała rodzić w bólach,a Adam miał dbać o pożywienie.