Zadania z czterama odpowidzami :)

1. Kąt przyległy do kąta o mierze 53 stopnie ma miarę :
A. 37 stopni B. 47 stopni C. 127 stopni D. 307 stopni

2. Trójkąt można zbudować z odcinków :
A. a=7cm, b=5cm, c= 14cm B. a=12cm, b=16cm, c= 29cm.
C. a=5cm, b=7cm, c=20cm D. a=4cm, b=4cm, c=3cm.

3. Dwa kąty w trójkącie mają miary: 50 i 80 stponi. Trójkąt ten jest trójkątem
A. prostokątnym B. rozwartokątnym C. różnobocznym D. równoramiennym

4. Dany jest trójkąt o polu 120cm kwadratowych. Wysokość opuszona na bok o długości 20cm jest równa :
A. 6 cm B. 100 cm C. 12 cm D. 30 cm.

5. Czworokąt wypukły, który ma boki równej długości i dwa kąty rozwarte jest :
A. latawcem B. rombem C. kwadratem D. prostokątem

6. Czworokąt, który ma przekątne dzielące się na połowy pod kątem prostym musi być:
A. prostokątem B. równoległobokiem C. deltoidem D. rombem3

Odpowiedzi

2010-01-18T15:18:37+01:00
Odp.
Zad 1
Odp. B

Zad 2
Odp. D

Zad 3
Odp. D

Zad 4
Odp. C

Zad. 5
Odp. A

Zad 6
Odp D
2010-01-18T15:18:41+01:00
2010-01-18T15:19:48+01:00
Zad.1 - C
Zad.2 - D
Zad.3 - D
Zad.4 - C
Zad.5 - C
Zad.6 - C