Zadanie 1 .
Wpisz brakujące liczby i sprawdź równości :
a) ...+trzy i trzy piąte = pięć,pięć
b) ...: na trzy ósme=dwa,cztery

Zadanie 2 .
Oblicz wartość wyrażeń :
a) (8,3 - 2,4 : trzy czwarte) razy pięć szóstych =
b) [4,76 - (0,6) do potęgi drugiej] : jeden i trzy piąte =

Zadanie 3 .
Pierwsza liczba jest równa 15,6 druga liczba jest o trzy i trzy czwarte większa od pierwszej, a trzecia liczba jest pięć razy mniejsza od drugiej. O ile trzecia liczba jest mniejsza od pierwszej?

Zadanie 4 .
Do sklepu przywieziono owoce. Owoce cytrusowe stanowiły 0,75 ilości tej dostawy, z czego jedna trzecia stanowiły mandarynki. Ile kilogramów owoców dostarczono do tego sklepu , jeżeli mandarynek przywieziono 25,5 kg. ?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T19:29:54+01:00
Zadanie nr 1

a) ...+3 3/5=5,5
...+3 3/5=5½
5½-3 3/5=1,9 lub 1 9/10

b) ... : 3/8=2,4
... : 3/8=2 4/10
2 4/10 *3/8= 0,9 lub 9/10

Zadanie nr 2

a) (8,3 - 2,4 : ¾)*5/6=
(8,3 - 3 1/5)*5/6=
5.1*5/6=4.25 kub 4¼


Odp.: Do tego sklepu dostarczono ok. 61 kg owoców.
b) [4,76 - (0,6)²] :1 3/5=
(4,76 - 0,36) :1 3/5=
4,4:1 3/5=2,75 lub 2¾

Zadanie nr 3
1 liczba = 15,6
2 liczba = 15,6 + 3¾= 15,6 + 3,75= 19,35
3 licza = 19,35÷5=3,87

15,6-3,87=11,73

Odp.: Trzecia liczba jest mniejsza od pierwszej o 11,73.

Zadanie nr 4

wszystkie owoce - 100 % dostawy
owoce cytrusowe - 75 % dostawy
mandarynki - 1/3 z 75 %= 25 % dostawy
100 : 25= 4
4*25,5=102 kg

Odp.: Do tego sklepu dostarczono 102 kg owoców.
4 5 4