Odpowiedzi

  • Any3
  • Początkujący
2010-01-18T15:24:35+01:00
Luty - edykt tolerancyjny Konstantyna (tzw. mediolański) proklamujący powszechną wolność religijną.
12 3 12
2010-01-18T15:26:22+01:00
Edykt mediolański został ogłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego (głównego w tym okresie) Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części Licyniusza w 313 r. w Mediolanie. Ogłaszał on wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych gminom chrześcijańskim.
43 4 43