Odpowiedzi

2010-01-18T16:04:26+01:00
Jacka Soplicę poznajemy jako człowieka porywczego, awanturniczego. Przedstawiony jest on w bardzo negatywny sposób. Jest uważany za zabójcę Stolnika, choć zrobił to nie umyślnie. Gerwazy stara się manipulować ludźmi przedstawiając Soplicę w jak najgorszym świetle. Choć wie że zabójstwo to było dziełem przypadku. Jacek Soplica ukrywa się pod postacią Księdza Robaka - imię to wybrał na znak pokuty, gdyż uważał się za ohydnego robaka. Już jako ks. Robak staje się człowiekiem porządnym, patriotycznym i honorowym. Poświęca się także dla innych oraz w obliczu zagrożenia broni własną piersią największych wrogów.