Wybierz jedno z twierdzeń i uzasadnij jego prawdziwość w wielozdaniowej wypowiedzi.
-Hymn do Boga jest wierszem o pięknie świata.
-Świat-dzieło Boga-jest pełen ładu i harmonii.
-Bóg Jana Kochanowskiego jest architektem, ale również artystą.
-Wiersz Jana Kochanowskiego jest hymnem.
-Wiersz ten można łatwo zaśpiewać.
Czego chcesz od nas, Panie za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi , na niebie.

Złota też, wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,

Cokolwiek na tym swiecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy,

Bo nad Cię przystojniejszej ofiary nie mamy.

Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi , na niebie.

Złota też, wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,

Cokolwiek na tym swiecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy,

Bo nad Cię przystojniejszej ofiary nie mamy.
R E K L A M A czytaj dalej ↓

Tyś Pan wszytkiego swiata, Tyś niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.

Rzeki wód nieprzebranych wielka hojność mają.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi

Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności

A Ty dla kazdego żywisz z Tewj szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.

Chowaj nas póki raczysz, na tej niskiej ziemi,

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

dziękuję.;)

1

Odpowiedzi

2009-09-28T21:23:04+02:00
Nie rozumiem po co ten tekst niżej po zadaniu.

Wybieram to stwierdzenie:
-Wiersz ten można łatwo zaśpiewać.

Uważam, że wiersz można łatwo zaśpiewać, gdyż już nie pierwszy raz spotykam się z kategorią muzyczną jaką jest "Poezja śpiewana".
Sam często ucząc się wiersza śpiewam go sobie kilka razy, gdyż w moim przypadku łatwo jest mi go w ten sposób zapamiętać.
W telewizji, radiu i internecie również widziałem kilku artystów, którzy śpiewali zawodowo a później wydawali płyty z poezją śpiewaną dawnych artystów. Mam nadzieję, że poezja śpiewana nigdy nie zginie i każdy kiedyś spotka się z nią w swoim życiu.
57 4 57