Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:48:27+01:00
Glony wykazują ogromną plastyczność ekologiczną, czyli wielką zdolność przystosowawczą do różnych warunków środowiska. Dlatego spotykamy je wszędzie - zarówno w środowisku wodnym, jak i poza nim, zarówno w warunkach optymalnych dla istot żywych, jak i w skrajnie nie sprzyjających ich życiu, w którym mogą bytować tylko bardzo nieliczne organizmy. Z drugiej jednak strony poszczególne gatunki mają różne wymagania ekologiczne, co jest przyczyną, że spotykane w pewnych określonych warunkach siedliska zgrupowania różnych glonów nie są przypadkowe, lecz złożone są z gatunków, którym dane warunki odpowiadają. Te glony o podobnych wymaganiach ekologicznych można podzielić na następujące grupy, które kolejno zostaną niżej omówione:
-glony planktonowe
-glony słonych wód śródlądowych
-glony na śniegu i lodzie
-glony cieplic
-glony glebowe
-glony naziemne
-glony w środowisku żywym
9 2 9
2010-01-18T15:53:28+01:00
Grupa ekologiczna to grupa organizmów które mają podobne wymagania życiowe,ale mogą należeć do innych królestw dlatego glonów nie można nazwać grupą systematyczna
8 3 8