Przetłumacz zdania: 1)On oglądał film 2 dni temu. 2) My byliśmy w Hiszpani w zeszłym roku. 3) Oni grali w koszykówkę w zeszłym miesiącu. 4) Ja ugotowałam obiad w czoraj. 5) Oni nie posprzątali swojego pokoju w zeszłym tygodniu. 6) Czy ty oglądałeś telewizję w czoraj?

3

Odpowiedzi

2010-01-18T15:30:59+01:00
1) He watched the movie 2 days ago. 2) We were in Spain last year. 3) They played basketball in the last month. 4) I cooked dinner in yesterday. 5) They did not cleanup his room last week. 6) Are you viewed by the television yesterday?
2010-01-18T15:34:10+01:00
1.He watched the movie 2 days ago.
2.We were in Spain last year.
3.They played basketball in the last month.
4.I cooked dinner yesterday.
5.They did not cleanup his room last week.
6.Are you viewed by TV yesterday?
  • digi
  • Początkujący
2010-01-18T15:35:53+01:00
1) He watched a film two days ago
2) We were in Spain (one) year ago
3) They played basketball last month
4) I cooked a dinner yesterday
5) They didn't clean room on last week
6) Did you watched Tv yesterday?