Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T23:07:54+01:00
PO POLSKU

OPIS TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK

W poniedziałek idę na 8;00 do szkoły. Po szkole
idę na zawody koszykarskie do Tych
Po zawodach odrabiam pracę domową i się
uczę do sprawdzianu z historii.
po 21;00 idę spać.

WTOREK

Idę do szkoły na 8;45.
Po szkole wyprowadzam
mojego psa. Gdy wracam
jem obiad i robię zadanie.
Następnie idę spać.

ŚRODA

Do szkoły mam na 8;00.
Gdy wrócę jem obiad
i robię zadanie.
o 15;40 jadę z rodzicami na
zawody pływackie.
po zawodach jem kolację
i idę spać.

CZWARTEK

Idę do szkoły na 8;00.
Gdy wrócę jem obiad
i robię zadanie.
O 15;00 idę na lekcje
pianina do Domu Kultury w
Pszczynie.Po Pianinie idę spać.

PIĄTEK

Idę do szkoły na 8;45.
Po szkole wyprowadzam
mojego psa. O 17;00
jedziemy do cioci
na imieniny.

SOBOTA

Wstaję o 11;30.
Nie jem śniadania
tylko obiad.
Idę na plac zabaw
do mojej koleżanki.
o 23;00 idę spać.

NIEDZIELA

Wstaję o 9;00, bo
idę do kościoła.
Po kościele mamy obiad.
Następnie jedziemy na basen.
Gdy wrócimy z basenu
jedziemy w odwiedziny
do rodziny.PO ANGIELSKU


DESCRIPTION OF THE WEEK

MONDAY

On Monday I go to 8, 00 to school. After school
I'm going to basketball games to These
After the competition do writing homework and the
I teach to the test of history.
after 21, 00 I go to sleep.

TUESDAY

I'm going to school at 8, 45
After school draws
my dog. When I return
I eat dinner and do the job.
Then I go to sleep.

WEDNESDAY

I have school at 8, 00
Eating dinner when I get back
and do the job.
15; 40 going with his parents in
swimming competition.
I eat dinner after the competition
and go to sleep.

THURSDAY

I'm going to school at 8, 00
Eating dinner when I get back
and do the job.
About 15, 00 go to class
piano to the House of Culture
Pszczynie.Po piano, I go to sleep.

FRIDAY

I'm going to school at 8, 45
After school draws
my dog. About 17; 00
we're going to Aunt
the name.

SATURDAY

I get up to 11, 30
Do not eat breakfast
dinner only.
I'm going to the playground
to my colleague.
about 23, 00 I go to sleep.

SUNDAY

I get up at 9, 00, because
I go to church.
We have lunch after church.
Then go to the pool.
When we return to the pool
we're going to visit
to the family.

NAPISAŁAM SIĘ I MYŚLĘ ŻE CI SIĘ SPODOBA!!! :)
27 3 27