Doda urodziła się w Ciechanowie małym mieście położonym na północ od Warszawy dnia 15 lutego 1984 roku . W dzieciństwie Doda brała udział we wszelkich konkursach i przedstawieniach, gdzie bardzo szybko udowodniła, że ma talent. Przez 4 lata trenowała biegi na 100 m i skok w dal, zdobyła brązowy medal w biegu na 100 m na Mistrzostwach Polski. W niedługim czasie Ciechanów stał się dla niej za mały. Musiała wybrać pomiędzy karierą sportową a muzyką. Zwyciężyła muzyka.


W latach 2000–2007 członkini zespołu Virgin. W 2007 roku został wydany jej debiutancki album solowy Diamond Bitch. Wydawnictwo uzyskało status dwukrotnie platynowej płyty.Szacuje się, że nagrania Dody sprzedały się w łącznym nakładzie ok. 250 tys. egzemplarzy (stan na rok 2008). Wokalistka była wielokrotnie wyróżniana i nominowana w konkursach i plebiscytach muzyki popularnej. W 2007 i 2009 roku otrzymała nagrodę MTV Europe Music Award w kategorii najlepszy polski wykonawca.

Aktualnie dalej śpiewa . Ma wiele fanów, oraz kilka nowych piosenek .


Proszę mi to wypracowanie napisać po angielsku :D
Potrzebne na jutro :*:*:*:*
HELP ME :* xDxD
i proszę żeby było napisane w taki układzie jak jest to wypracowanie :D:D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:32:46+01:00
Doda was born in Ciechanow small city on the north of Warsaw on 15 February 1984. In childhood, Doda took part in all competitions and performances, where he quickly proved that he has talent. For 4 years, cross-trained to jump 100 meters, long jump, won the bronze medal in the 100 meters at the Polish Championships. In a short time Ciechanow it became too small. She had to choose between a career in sports and music. Music prevailed.


In the years 2000-2007 a member of the band Virgin. In 2007 he was released her debut solo album Diamond Bitch. Publisher achieved double platinum status płyty.Szacuje that recordings sold in Doda total circulation of approximately 250 thousand. copies (as of 2008). Award winning singer was nominated in the competitions and plebiscites and popular music. In 2007 and 2009 she was awarded the MTV Europe Music Award for best Polish contractor.

Currently, more singing. Has many fans, as well as several new songs.
1 5 1