1.Dawniej w nowych , świezo otynkowanych budynkach spalano kokos(węgiel)
a) napisz reakcję chemiczną obrazującą proces spalania kokosu:
b) przeanalizuj rekację twardnienia zaprawy murarskiej i podaj dwa uzasadnienia słusznosci spalania kokosu w nowych budynkach


POmozecie??DAm Najjj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:55:35+01:00
1.a)
C+O2-->CO2
b)

Ca(OH)2+CO2--->CaCO3+H2O

po spaleniu koksu zaprawa murarska szybciej twardnieje bo dostarczona jest wieksza ilosc CO2 i reakcja wiązania moze szybciej zajsc
1 5 1