Kim był i co zrobił :
Stanisław Grabski
Ignacy Daszyński
Maciej Rataj
Wojciech Korfanty
Stanisław Wojciechowski
Ignacy Mościcki
Kazimierz Bartel

I jeszcze jedno pytanie :p W jakich latach Gabriel Narutowicz był prezydentem i w którym roku został zamordowany?

(do tych ludzi, to tak maksymalnie 3zdania)

3

Odpowiedzi

2010-01-18T15:45:07+01:00
GRABSKI Stanisław, 1871 1949, brat Władysława; działacz polit., ekonomista; prof. Uniw. Lwow.; współzał. PPS; działacz i ideolog ND; 1923 i 1925 26 min. wyznań rel. i oświecenia publ.; 1942 45 przewodn. Rady Nar. w Londynie; 1945 47 wiceprzewodn. KRN.

DASZYŃSKI Ignacy, 1866 1936, działacz socjalist., polityk; 1892 zał. i przywódca PPSD, red. "Naprzodu"; poseł do austr. Rady Państwa; od 1914 wiceprzewodn. NKN; 1918 premier, 1920 21 wicepremier; od 1919 w PPS, przewodn. Rady Nacz. i czł. CKW, przewodn. TUR; 1922 28 wicemarsz., 1928 30 marsz. sejmu; Pamiętniki.

RATAJ Maciej, 1884 1940, polityk, działacz ruchu lud.; wiceprezes ZG PSL "Piast"; czł. NKW i 1935 38 prezes SL; 1922 28 marsz. sejmu, 1922 i 1926 p.o. prezydenta; 1939 współinicjator Gł. Rady Polit. przy SZP; 1940 powołał CKRL; rozstrzelany w Palmirach.

KORFANTY Wojciech, 1873 1939, polityk, działacz nar. i polit. na Śląsku; jeden z przywódców powstań śląskich oraz komisarz plebiscytowy; od 1922 związany z ChD; 1923 wicepremier; od 1924 wyd. "Rzeczypospolitej" i "Polonii"; przeciwnik J. Piłsudskiego; 1930 więzień brzeski; od 1934 na emigracji, współtwórca Frontu Morges; 1939 wrócił do kraju; 1997 odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego.

WOJCIECHOWSKI Stanisław, 1869 1953, prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; współtwórca PPS; 1919 20 min. spraw wewn.; od 1922 prezydent RP, w wyniku przewrotu majowego 1926 zrzekł się godności prezydenta i wycofał z życia polit.; 1918 22 wykładowca WSH w Warszawie, 1926 39 prof. SGGW.

MOŚCICKI Ignacy, 1867 1946, polityk, prezydent RP, chemik; prof. Politechn. Lwow.; czł. PAU; współtwórca pol. przemysłu chem. po 1918 (oprac. przem. metodę wytwarzania kwasu azotowego, także prace z technologii ropy naft., gazu ziemnego); 1926 39 prezydent RP; realizował linię polit. J. Piłsudskiego; 1935 twórca i przywódca tzw. grupy zamkowej (liberalnego skrzydła obozu sanacyjnego); IX 1939 internowany w Rumunii, przekazał urząd prezydenta W. Raczkiewiczowi; od 1939 na emigracji w Szwajcarii.


BARTEL Kazimierz,1882 1941, działacz polit., matematyk; 1919 20 min. kolei żel.; 1926 30 3-krotnie premier i 1926 28 wicepremier; 1926 27 min. wyznań rel. i oświecenia publ.; prof. Politechn. Lwow.; autor prac z dziedziny geometrii wykreślnej; zamordowany przez Niemców.

NARUTOWICZ Gabriel, 1865 1922, pierwszy prezydent RP, inż. konstruktor; budowniczy elektrowni wodnych w zach. Europie; od 1908 prof. politechn. w Zurychu; min.: 1920 21 robót publ., 1922 spraw zagr.; 9 XII 1922 wybrany prezydentem głosami lewicy, centrum i mniejszości nar.; zastrzelony w Warszawie 16 XII 1922 przez nacjonalistę E. Niewiadomskiego.

MOZE COŚ SIĘ PRZYDA
POZDRAWIAM:))6 4 6
2010-01-18T15:49:36+01:00
Stanisław Grabski – polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP, starszy brat dwukrotnego premiera, wybitnego uczonego, reformatora polskiej waluty i twórcy złotego – Władysława i działaczki społecznej Zofii Kirkor-Kiedroniowej.
Ignacy Ewaryst Daszyński – polski polityk socjalistyczny, premier rządu lubelskiego w 1918, publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. W czasie przewrotu majowego w 1926 poparł Józefa Piłsudskiego, później jednak przeszedł do opozycji. Marszałek Sejmu w latach 1928–1930.
W działalności konspiracyjnej i twórczości publicystycznej używał pseudonimów: Daszek, Żegota i Ignis.
Maciej Rataj – polski polityk, Marszałek Sejmu i pełniący obowiązki Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta.
Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert Korfanty) – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją.
Stanisław Wojciechowski – polski polityk i działacz spółdzielczy, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Ignacy Mościcki – polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.
Kazimierz Władysław Bartel – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, w latach 1919–1920 kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, wolnomularz[3][4]. Po ataku Niemiec na ZSRR podczas II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, odmówił kolaboracji z nazistami, za co został przez nich zamordowany.

Gabriel Nurtowicz pył prezydentem w latach 11 grudnia 1922 do 16 grudnia 1922 w tym dniu został zamordowany.


Nie wiem czy to dobrze!
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:53:41+01:00
Stanisław Grabski - polski polityk - ekonomista - poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP.

Ignacy Daszyński - polski polityk socjalistyczny -premier rządu lubelskiego -publicysta, współzałożyciel (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), jeden z założycieli Centrolewu.

Maciej Rataj - polski polityk- Marszałek Sejmu i pełniący obowiązki Prezydenta RP- działacz ludowy i publicysta.


Wojciech Korfanty - polski przywódca narodowy Górnego Śląska-związany z chrześcijańską demokracją.

Stanisław Wojciechowski - polski polityk i działacz spółdzielczy- drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ignacy Mościcki -polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec-wynalazca- budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.


Kazimierz Władysław Bartel – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej.
________________________________________________________________
Gabriel Narutowicz -
*16 grudnia 1922 o godz. 12 - został zamordowany.
*9 grudnia 1922 wybrany na prezydenta .
5 4 5