Odpowiedzi

2010-01-18T15:48:21+01:00
1.Szkoła była by dobra gdyby nie noszono książek .
2.Gdyby można wychodzić na przerwach na dwór.
3.Gdyby nauczyciele byli mniej surowi .
4.Gdyby można wybierać sobie przedmioty .
5.Gdyby co jakiś czas były jakieś rozrywki (zawody) .
6.Gdyby nie trzeba było tak dużo pisać .
7.Gdyby nauczyciele informowali co będzie na sprawdzianach i kartkówkach .
8.Gdyby nie pytali co lekcję .
9.Gdyby nauczyciele lepiej tłumaczyli
10.I żeby sprawiedliwie nas oceniali .

There was good < goods (right) > 1.Szkoła if it bear books. It is possible to leave (to go out) on breaks on court (manor) 2.Gdyby. They were less rigorous teacher 3.Gdyby. It is possible to choose objects 4.Gdyby. Some (certain) entertainment (recreation) were some (certain) time (sometimes) that ( profession (contest) ) 5.Gdyby. It was not necessary to write so much 6.Gdyby. Inform that be on teacher 7.Gdyby sprawdzianach and kartkówkach. They did not ask that lesson 8.Gdyby. They translated teacher better 9.Gdyby 10.I that (in order to) they evaluated us fairly.