ZAD.1. 8 1/4 (osiem i jedna czwarta) * 4/5 (cztery piąte) =? ile?

ZAD.2. 4 4/7 (cztery i cztery siudme) : 2 2/3(dwa i dwie trzecie) =?ile?

ZAD.3. 1 2/9(jeden i dwie dziewiąte) * 2 3/11(dwa i trzy jedenaste) =?ile?

ZAD.4 5 3/5 (pięć i trzy piąte) : 1 1/7(jeden i jedna siódma) =?ile?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T15:50:38+01:00
Zad1 osiem piątych
zad.2 szesnaście dwudziestych pierwszych
zad.3 cztery trzydzieste trzecie
zad.4 trzy siódme