Z rozkładu7,2g wody uzyskano 4,48dm sześciennych. Korzystając z podanych wskazówek, oblicz objętość wydzielonego jednocześnie wodoru.
Rozw:
a) Zapisanie równania reakcji rozkładu wody:
b) Obliczanie masy tlenu (gęstość tlenu odszukaj w podr.)
c)Zastosowanie prawa zachowania masy do obliczenia masy wodoru:
d) Obliczanie objętości wodoru(gęstość wodoru odszukaj w podr.)

1

Odpowiedzi

2009-09-28T22:39:37+02:00
A)
2 H₂O -> O₂ + 2 H₂

b)
V O₂ = 4,48 dm³
m = V * ρ = 4,48 dm³* 1,429 g/dm³ = 6,4 g

c)
m H₂ = 7,2 g – 6,4 g = 0,8 g

d)
V = m / ρ = 0,8 g / 0,09 g/dm³ = 8,9 dm³
5 4 5