1. Wybierz zdanie składowe , które odpowiada na pytanie okolicznika.

* oferujemy podróż z dreszczykiem.
* gdy nie chcesz dotrzeć do celu.
* dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Korzystaj z usłyg naszego biura, ................................................

2. a ) Podkreśl zdania podrzędne i zapisz odpowiednie pytania.

Nigdzie nie wyjedziemy, gdyż nie mamy pieniędzy. .................
Wtedy, gdy przyszedłeś, byłem w złym nastroju. .................
Obóz rozbijamy tam, gdzie kończy sie las. .................
Powtórz to, żebyśmy dobrze zrozumieli. .................
Zrobimy to tak, jak zaplanowaliśmy. .................

b) Sporządź wykresy powyższych zdań.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:01:28+01:00
1) oferujemy podróż z dreszczykiem

2a)

Nigdzie nie wyjedziemy, gdyż nie mamy pieniędzy. z jakiego powodu?
Wtedy, gdy przyszedłeś, byłem w złym nastroju. kiedy?
Obóz rozbijamy tam, gdzie kończy sie las. gdzie?
Powtórz to, żebyśmy dobrze zrozumieli. w jakim celu?
Zrobimy to tak, jak zaplanowaliśmy. jak?

b)
1.
.(z jakiego powodu?)
.
2

1.
.(kiedy?)
.
2

1.
.(gdzie?)
.
2


1.
.(w jakim celu?)
.
2

1.
.(jak?)
.
2
2 5 2