Proszę o pomoc! Jutro mam sprawdzian ;/ Prosze was o podanie, krótkich i zgodych z pytaniem odpowiedzi!
1. Abraham - historia życia.
2. Jaka była rola Mojżesza w Izraelu [ Ziemi Obiecanej]?
3. Jak inaczej nazywamy Pismo Św. ?
4. Kim jest człowiek?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:05:53+01:00
Jest zatem Abraham w swoim biblijnym obrazie postacią zakotwiczoną w historii. Jednak ludzie, którzy przekazywali ustną tradycję, a potem ją spisywali, nie byli zawodowymi historykami i kierowały nimi inne pobudki niż chęć dostarczenia potomnym dokumentów historycznych. Dlatego obok wielu danych, których wiarygodność możemy dziś sprawdzić i które osadzają tę postać w ramach historii, w jej obrazie dostrzegamy także inne elementy, których zadaniem jest podkreślenie wielkości Abrahama i ukazanie jego relacji z Bogiem.


Za odchodzącymi Izraelitami wyruszył pościg, który zatonął w Morzu Sitowia (mylny przekł. Morze Czerwone). Trudne warunki na pustyni przyczyniały się wielokrotnie do buntów Izraelitów przeciwko Mojżeszowi, który mimo to wyprowadzał ich z kolejnych niebezpieczeństw i wstawiał się do Boga za ludem. Na pustyni, na górze Synaj Bóg Jahwe zawarł przymierze z Izraelem, którego reprezentantem był Mojżesz.

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

1 5 1
2010-01-18T16:40:49+01:00
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
1 3 1