Pliss o BARDZO szybkie odpowiedzi ;)

wybiorę naj :)

1. Wyjaśnij , w jaki sposób docierały do Polski poglądy francuskich i angielskich myślicieli oświecenia .
Czy miały one wpływ na polityczne i społeczne poglądy polaków ?


2.Jakich rad udzielił/a byś zwolennikom reform , gdybyś żył/a w XVIII w . ?

3. Wyjaśnij , dlaczego zwolennicy reform zwracali szczególną uwagę na rozwój oświaty ? Co zrobiono , aby zapewnić państwu ludzi wykrztałconych ?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:08:43+01:00
1. Do Polski docierały poglądy francuskich i angielskich myślicieli oświecenia poprzez osoby, które wyjezdzały za granice by się dokształcać i osoby, które były na emigracji i starały się zreformować kraj.
2. Powinni zacząć od przekonania szlachty i króla, by uwłaszczyli chłopów co doprowadziłoby do tego że chłop poczułby się w końcu Polakiem i powstałby wcześniej Naród Polski a nie Społeczeństwo.
3. Zaczęto zwracać szczególna uwagę na rozwój oświaty, ponieważ wykształceniu ludzie są bardziej wartościowi dla państwa i z czasem będą go mogli zreformować. W tym celu zaczęto budować teatry, powstał Monitor,powstał również Królewski mecenat, który obejmował nie tylko literatów, ale i roztaczał opiekę nad malarzami, rzeźbiarzami, architektami. Stanisław August sprowadził do Polski wybitnych artystów wyznaczając im stałe pensje i wynagradzając dodatkowo za wykonane prace.