Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:09:39+01:00
Autostrada (wł. autostrada, niem. Autobahn, fr.autoroute, ang. motorway, freeway) oznaczona symbolem A (wg Ustawy z dnia 21 marca 1985 – Ustawa o drogach publicznych, stan na 6 kwietnia 2005) – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, charakteryzująca się bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz podzielona na pasy ruchu dla różnych szybkości i kierunków (co najmniej dwa w każdą stronę, oddzielone pasem zieleni lub barierami). Autostrada wyposażona jest w miejsca obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Na autostradzie obowiązuje zakaz ruchu poprzecznego, zawracania, zatrzymywania się na pasie awaryjnym, poruszania się pieszo i na rowerach. Autostrady charakteryzują się wyższą jakością nawierzchni, osobnymi pasami do włączania się do ruchu, ogrodzeniami przed dziką zwierzyną i ludźmi. Drogi te z reguły omijają tereny zamieszkane.

Autostrada wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie powinna mieć powiązania z drogami głównymi i drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast. Stosowanie zjazdów na autostradzie jest zabronione.

Prędkość projektowa autostrady powinna wynosić 120 lub 100 km/h oraz ewentualnie 80 km/h w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta. Pochylenie podłużne autostrady może wynosić maksymalnie 4%.

Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej:
prędkość projektowa (km/h) 120 100 801
szerokość pasa ruchu (m) 3,75 3,5
szerokość pasa awaryjnego (m) 3,0 2,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) 2000 1500
minimalna długość odcinka prostego

pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)
500 400 350
minimalny promień łuku (m) 750 500 300
minimalna długość łuku (m) 300 200 150

2010-01-18T16:11:38+01:00
AUTOSTRADA [wł.], droga kołowa przystosowana do szybkiego ruchu samoch., ma trwale rozdzielone jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu, wszystkie skrzyżowania, wjazdy i zjazdy bezkolizyjne; a. omijają miasta, mając z nimi połączenia drogami dojazdowymi.
Na autostradzie obowiązuje zakaz ruchu poprzecznego, zawracania, zatrzymywania się na pasie awaryjnym, poruszania się pieszo i na rowerach. Autostrady charakteryzują się wyższą jakością nawierzchni, osobnymi pasami do włączania się do ruchu, ogrodzeniami przed dziką zwierzyną i ludźmi. Drogi te z reguły omijają tereny zamieszkane.
Autostrada wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie powinna mieć powiązania z drogami głównymi i drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km.
Pierwsza autostrada powstała w 1922-24 we Włoszech i łączyła Mediolan z Varese. Pierwszy nowoczesny system autostrad powstał w Niemczech, gdzie od 1932 roku można było przemieszczać się za jego pomocą między Kolonią i Bonn. System ten był szybko rozbudowywany i do wybuchu II wojny światowej objął prawie 4000 km dróg.
Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie autostrady w Polsce będą płatne. Obecnie musimy płacić na trzech odcinkach autostrad:
Autostrada A1 - odcinek Rusocin-Swarożyn
Autostrada A2 - odcinek Konin-Nowy Tomyśl
Autostrada A4 - odcinek Kraków-Katowice


MOŻE COŚ CI SIĘ PRZYDA..
POZDRAWIAM:))